al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Partit judicial La Seu d’Urgell
Comarca Alt Urgell
Extensió 68 km2
Altitud 1206
Habitants 106
Capital del municipi Tuixent
Distància a Lleida en km 149

Josa i Tuixén

Codi
259101
Comarca
Alt Urgell
Població
100
Superfície
68,16
Densitat
1,5
Altitud
1.206

Superfície (km²)

Municipi
68,16
Comarca
1.447,46
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
1,5
Comarca
14,1
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
58
Comarca
10.213
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
42
Comarca
10.240
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
100
Comarca
20.453
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
4
Comarca
2.667
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
64
Comarca
13.357
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
25
Comarca
3.554
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
7
Comarca
875
Catalunya
250.143

Població

Municipi
100
Comarca
20.453
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
1
Comarca
1.353
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
39
Comarca
6.838
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
14
Comarca
1.704
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
4
Comarca
318
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
58
Comarca
10.213
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
3
Comarca
1.314
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
25
Comarca
6.519
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
11
Comarca
1.850
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
3
Comarca
557
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
42
Comarca
10.240
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
90
Comarca
13.751
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
5
Comarca
2.442
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
5
Comarca
4.260
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
100
Comarca
20.453
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
97
Comarca
17.775
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
3
Comarca
2.678
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
100
Comarca
20.453
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
55
Comarca
8.849
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
3
Comarca
1.364
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
58
Comarca
10.213
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
42
Comarca
8.926
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
0
Comarca
1.314
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
42
Comarca
10.240
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
5
Comarca
2.397
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
3
Comarca
2.390
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
8
Comarca
4.787
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
5
Comarca
2.770
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
100
Comarca
76,2
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
63
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
53
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
1
Comarca
116
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
165
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
1
Comarca
120
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
2
Comarca
285
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
36
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
1
Comarca
164
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
2
Comarca
-47
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
3
Comarca
117
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
394
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
382
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
35
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
359
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
394
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
-7
Comarca
2.087
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-4,77
Comarca
10,36
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-7,71
Comarca
-4,76
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
2,94
Comarca
15,12
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
139
Comarca
20.245
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
126
Comarca
17.547
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
137
Comarca
18.286
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
101
Comarca
13.328
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
360
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
139
Comarca
20.605
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
45
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
31
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
2
Comarca
138
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
4
Comarca
237
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
17,8
Comarca
18,6
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
28,7
Comarca
29,2
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
25,7
Comarca
25,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
27,7
Comarca
27,1
Catalunya
31,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
96
Comarca
15.153
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
77,1
Comarca
77,5
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
100
Comarca
15.367
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
63
Comarca
57,9
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
38,7
Comarca
44,5
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
111
Comarca
15.719
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
29
Comarca
3.999
Catalunya
1.823.625

Dones

Municipi
17
Comarca
3.561
Catalunya
1.613.360

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
46
Comarca
7.560
Catalunya
3.436.985

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
48
Comarca
8.040
Catalunya
3.611.767

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
165
Catalunya
10.010

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
825
Catalunya
452.910

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
435
Catalunya
149.640

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
3.185
Catalunya
2.318.890

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
4.610
Catalunya
2.931.450

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
300
Catalunya
21.645

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
105
Catalunya
37.495

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
235
Catalunya
69.625

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
1.135
Catalunya
426.510

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
1.780
Catalunya
555.270

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
1.780
Catalunya
550.325

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.590
Catalunya
705.105

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
940
Catalunya
709.230

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
295
Catalunya
966.790

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
4.610
Catalunya
2.931.450

Comptes de cotització

Municipi
10
Comarca
779
Catalunya
244.966

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
27
Comarca
5.031
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
784,04
Comarca
832,43
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
14
Comarca
2.232
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
11
Comarca
2.151
Catalunya
775.829

Total

Municipi
25
Comarca
4.383
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
39,1
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
77,7
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,5
Comarca
74,2
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
1,6
Comarca
701,8
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
51,7
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
2,1
Comarca
944,3
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
0,9
Comarca
411,7
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
1,2
Comarca
532,7
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
2,1
Comarca
944,3
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
65
Comarca
8.794
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
141
Comarca
2.640
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
33
Comarca
2.704
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
239
Comarca
14.138
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
286
Comarca
23.139
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
16.640
Comarca
41.877
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
100
Comarca
258
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
16.281
Comarca
19.139
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
6.244
Comarca
5.159
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
75
Comarca
6.152
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
1.784
Comarca
21.383
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.859
Comarca
27.535
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
17
Comarca
2.930
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
57
Comarca
2.536
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
1
Comarca
342
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
0
Comarca
191
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
0
Comarca
37
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
61
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
41
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
75
Comarca
6.152
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
15
Comarca
501
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
9
Comarca
320
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
511
Comarca
26.682
Catalunya
676.097

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
40.486
Catalunya
8.192.796

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
461
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
533
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
24
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
1
Comarca
42
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
9
Comarca
1.485
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
2.625
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
4
Comarca
97
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
33
Comarca
657
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
69
Comarca
11.977
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
8
Comarca
1.824
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
36
Comarca
3.912
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
19
Comarca
919
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
132
Comarca
18.632
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,32
Comarca
1,38
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
57,5
Comarca
51,5
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
0
Comarca
42
Catalunya
15.166

Generació de residus (tones)

Municipi
0
Comarca
2.377,69
Catalunya
3.793.347,5

Document Actions