al contingut a la navegació Informació de contacte

Consulta prèvia de la modificació de l' Ordenança reguladora de la Taxa per l'aprofitament especial del domini públic local d'instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs

DIVENDRES 08 OCTUBRE 2021