al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Partit judicial La Seu d’Urgell
Comarca Alt Urgell
Extensió 68 km2
Altitud 1206
Habitants 106
Capital del municipi Tuixent
Distància a Lleida en km 149

Josa i Tuixén

Codi
259101
Comarca
Alt Urgell
Població
126
Superfície
68,16
Densitat
1,9
Altitud
1.206

Superfície (km²)

Municipi
68,16
Comarca
1.447,46
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
1,9
Comarca
14,3
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
75
Comarca
10.407
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
51
Comarca
10.355
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
126
Comarca
20.762
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
6
Comarca
2.584
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
67
Comarca
13.397
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
26
Comarca
3.604
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
6
Comarca
897
Catalunya
256.427

Població

Municipi
105
Comarca
20.482
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
4
Comarca
1.320
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
42
Comarca
6.857
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
13
Comarca
1.743
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
4
Comarca
319
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
63
Comarca
10.239
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
2
Comarca
1.264
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
25
Comarca
6.540
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
13
Comarca
1.861
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
2
Comarca
578
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
42
Comarca
10.243
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
93
Comarca
13.689
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
4
Comarca
2.398
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
8
Comarca
4.395
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
105
Comarca
20.482
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
99
Comarca
17.768
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
6
Comarca
2.714
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
105
Comarca
20.482
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
58
Comarca
8.850
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
5
Comarca
1.389
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
63
Comarca
10.239
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
41
Comarca
8.918
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
1
Comarca
1.325
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
42
Comarca
10.243
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
5
Comarca
2.395
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
3
Comarca
2.392
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
8
Comarca
4.787
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
5
Comarca
2.770
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
100
Comarca
76,2
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
66
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
50
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
1
Comarca
116
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
0
Comarca
113
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
0
Comarca
125
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
0
Comarca
238
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
81
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
_
Comarca
2.619
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
_
Comarca
2.415
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
_
Comarca
1.659
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
_
Comarca
1.191
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
_
Comarca
564
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
_
Comarca
8.448
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
1
Comarca
164
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
2
Comarca
-47
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
3
Comarca
117
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
394
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
382
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
35
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
359
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
394
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
9,09
Comarca
-5,92
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
172,73
Comarca
20,82
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
181,82
Comarca
14,75
Catalunya
17,89

Creixement total intercensal

Municipi
-38
Comarca
-748
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-34,55
Comarca
-3,92
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-4,55
Comarca
-4,35
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-30
Comarca
0,43
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
139
Comarca
20.245
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
126
Comarca
17.547
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
137
Comarca
18.286
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
101
Comarca
13.328
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
360
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
139
Comarca
20.605
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
2
Comarca
45
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
31
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
2
Comarca
138
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
4
Comarca
237
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
12,4
Comarca
15,9
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
25,8
Comarca
29,1
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
25,8
Comarca
25,6
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
36,1
Comarca
29,4
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
15.259
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
68,9
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
93
Comarca
15.076
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
65,6
Comarca
53,6
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
91
Comarca
15.046
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
69,2
Comarca
67,7
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
83,5
Comarca
67,9
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
91
Comarca
15.182
Catalunya
5.645.470

Homes

Municipi
40
Comarca
4.040
Catalunya
1.848.210

Dones

Municipi
20
Comarca
3.635
Catalunya
1.647.795

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
55
Comarca
7.675
Catalunya
3.496.005

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
65
Comarca
8.160
Catalunya
3.673.555

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
170
Catalunya
10.260

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
845
Catalunya
460.625

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
440
Catalunya
153.715

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
3.290
Catalunya
2.409.580

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
4.740
Catalunya
3.034.175

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
285
Catalunya
21.005

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
95
Catalunya
36.575

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
215
Catalunya
69.835

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
1.145
Catalunya
432.525

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
1.745
Catalunya
559.940

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
1.795
Catalunya
548.655

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.775
Catalunya
723.790

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
885
Catalunya
725.200

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
285
Catalunya
1.036.530

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
4.740
Catalunya
3.034.175

Comptes de cotització

Municipi
11
Comarca
765
Catalunya
244.783

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
27
Comarca
5.079
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
952,17
Comarca
1.009,53
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
15
Comarca
2.221
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
10
Comarca
2.200
Catalunya
795.474

Total

Municipi
25
Comarca
4.421
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
67,7
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
1
Comarca
51,9
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
2
Comarca
518,6
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
53,1
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
3
Comarca
714,3
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
2,8
Comarca
306,1
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
0,2
Comarca
408,2
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
3
Comarca
714,2
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
61
Comarca
8.446
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
149
Comarca
6.198
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
210
Comarca
14.644
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
29
Comarca
57,7
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
105,3
Comarca
92,5
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
286
Comarca
_
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
16.601
Comarca
_
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
100
Comarca
_
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
17.713
Comarca
20.488
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.477
Comarca
5.571
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
75
Comarca
6.152
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
1.784
Comarca
21.383
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.859
Comarca
27.535
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
17
Comarca
2.930
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
57
Comarca
2.536
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
1
Comarca
342
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
0
Comarca
191
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
0
Comarca
37
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
61
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
41
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
75
Comarca
6.152
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
15
Comarca
501
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
9
Comarca
320
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
511
Comarca
26.682
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
18.454
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
2.437
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
40.486
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
411.506
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
461
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
533
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
1
Comarca
42
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
9
Comarca
1.514
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
2.625
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
4
Comarca
98
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
33
Comarca
671
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
70
Comarca
11.938
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
9
Comarca
1.888
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
36
Comarca
3.921
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
20
Comarca
934
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
135
Comarca
18.681
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,34
Comarca
1,43
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
57,6
Comarca
52,1
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
_
Comarca
44
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
_
Comarca
1.630,35
Catalunya
3.823.878,74